דף מאגר ראשי > חוקים וזכויות > חוקים ותקנות
 
פרויקט הקלה / שהות קצרת מועד במסגרת מותאמת לאנשים עם צרכים מיוחדים

פרויקט הקלה מתקיים בבית של משפחה מארחת, במטרה שהמשפחה תוכל לצאת לחופשה או למלא כל צורך משפחתי אחר (משברים אישיים משפחתיים).


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתרצף האוטיזם, PDD, אספרגרמוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותיליקויי למידה, הפרעת קשב וריכוז, ADHD
סידור חוץ ביתי לילדים עם אוטיזם

הזכאות לסידור חוץ ביתי לילדים עם אוטיזם היא במטרה לסייע לילדים שאינם יכולים לשהות בביתם בקהילה למצוא מסגרת חוץ ביתית, שכוללת סביבה טיפולית ושיקומית המאפשרת מיצוי היכולת של הילד בכל תחומי החיים.


למידע המלא...
סוג לקות: רצף האוטיזם, PDD, אספרגר
היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם

כדי לספק שירותי רווחה לאדם עם אוטיזם , יש צורך בהכרת האדם עם האוטיזם ביחידה לטיפול של משרד הרווחה.


למידע המלא...
סוג לקות: רצף האוטיזם, PDD, אספרגר
מרכז אבחון באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

חוק הסעד טיפול במפגרים (אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ) (תשכ"ט-1969) ותקנותיו קובע כי אדם שיש ספק לגבי היותו עם מוגבלות שכלית התפתחותית יובא בפני ועדת אבחון לשם קבלת החלטה האם הוא אדם עם מוגבלות שכלית ואם כן תחליט הועדה גם על דרכי הטיפול בו.

כדי לסייע לועדת האבחון בקבלת החלטה, קיימת מערכת אבחון האחראית על ביצוע הבדיקות הנדרשות לשם אבחנה של רמת התפקוד, היכולת של האדם, הקשיים, הצרכים שלו ומידת התמיכה לה הוא זקוק בחיי יום-יום.

מערכת האבחון

מערכת האבחון באה לענות על הצורך של אבחון האוכלוסייה המופנה לועדה. האבחון נעשה ע"י צוות רב מקצועי והעברת ממצאי הבדיקות, לאחר ביצוען אל ועדת האבחון.

האבחון מוגדר כתהליך שיטתי של איסוף נתונים לגבי: הכוחות, הקשיים, הצרכים ומידת התמיכה הנחוצה בתחומי החיים השונים של האדם, משפחתו וסביבתו.

במהלך האבחון כולו קימת התייחסות גם למצב החושים, להכרת הרקע התרבותי, הלשוני, ולהבנת הנורמות בסביבתו של המאובחן.

בכל מרכז אבחון פועלים צוותים רב מקצועיים המורכבים מעובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטריים ובהתאם לצורך גם עובדים פארא רפואיים ומאבחנים תעסוקתיים.

מתכונת עריכת האבחונים

א. אבחון נייח בו כל הבדיקות האבחוניות נערכות במרכזי האבחון.

ב. אבחון נייד בו צוותי האבחון מבצעים את כל הבדיקות האבחוניות במסגרות הקהילתיות שבהן מטופלים המאובחנים כמו מע"ש או מעונות יום, או בתוך מעונות הפנימייה שבהם גרים המאובחנים. לצורך אבחון זה יש לקבל אישור מראש מהמפקחת הארצית על מערכת האבחון.


למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית
ועדת אבחון לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

חוק הסעד טיפול במפגרים (אנשים עם מוגבלות שכלית) (תשכ"ט-1969) ותקנותיו קובע כי אדם שיש ספק לגבי היותו עם מוגבלות שכלית התפתחותית יובא בפני ועדת אבחון לשם קבלת החלטה האם הוא אדם עם פיגור שכלי ואם כן תחליט הועדה גם על דרכי הטיפול בו.

כדי לסייע לועדת האבחון בקבלת החלטה, קיימת מערכת אבחון האחראית על ביצוע הבדיקות הנדרשות לשם אבחנה של רמת התפקוד, היכולת של האדם, הקשיים, הצרכים שלו ומידת התמיכה לה הוא זקוק בחיי יום-יום.

ועדת אבחון

הרכב ועדת אבחון ממנה שר הרווחה וחבריה הם: רופא, פסיכולוג, פסיכיאטר, מחנך, פקיד סעד-יו"ר הועדה. והיא נערכת במתכונת של :

• ועדת אבחון נייחת

א. הועדה מתכנסת במרכז האבחון בו אובחן האדם.

ב. עבור אנשים שבעניינם מתקיימת ועדת אבחון בלבד, היא מתכנסת במחוז.

• ועדת אבחון ניידת - הועדה מתכנסת במקום בו נמצא האדם, כגון: מע"ש, מעון יום שיקומי, מעון פנימייה וכד'. לצורך ועדת אבחון ניידת יש לקבל אישור מראש של המפקח הארצי על ועדות האבחון.


למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
מרכז נוער

מרכז נוער מהווה מסגרת המיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים. המרכז מופעל אחרי שעות הלימודים ומספק פעילות פנאי, חברתית והכנה לעצמאות. מטרתם של מטרתם של מרכזים אלו היא קידום תחומי תפקודי היום יום של הילד והכנה למעבר לשלב הבגרות, פיתוח מיומנויות תקשורתיות בין אישיות וחברתיות, מתן פעילות שיקומית וכן לאפשר להורים זמן לצורכיהם וצורכי יתר המשפחה.


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתתסמונות
סל השירותים בהתפתחות הילד

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי על המדינה לספק שירותי התפתחות הילד לילדים מגיל לידה עד גיל 18 הזקוקים לטיפול בשל בעיות התפתחותיות ורפואיות.

הילדים זכאים לקבל את הטיפולים מקופת החולים בה הם מבוטחים, על פי אבחון הצוות המקצועי.

הטיפולים הניתנים:
פרא-רפואיים:
פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, טיפול פסיכולוגי, עבודה סוציאלית.
טיפולים הניתנים ע"י צוות רב מקצועי הכולל: רופא מומחה בנוירולוגית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט-2008

התקנות הבאות הותקנו, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, כדי להבטיח ששירותי בזק ומיתקני בזק יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות התעבורה תשכ"א 1961 : בדיקות רפואיות

לפניכם חלק מתקנות התעבורה המתייחסות לבדיקות רפואיות שעל אדם שמבקש רשיון נהיגה לעבור, כולל התייחסות לאנשים עם צרכים מיוחדים.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 (חלק ח'1)

התקנות מפרטות את התנאים הנדרשים והמידות הנדרשות כדי להבטיח נגישות לאנשים עם מוגבלויות בבניינים ציבוריים חדשים; במקומות להתקהלות  ובבתי עלמין (כולל דרכי גישה, חניה, מתקני תברואה, מעליות ומעלונים ומתקנים נוספים).


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
תעודת עיוור / לקוי ראיה, הוראה 3 לפרק 6 בתע"ס

תעודת עיוור / לקוי ראייה מקנה הטבות ופטורים הניתנים ע"י גופים שונים, ממשלתיים ואחרים. בהוראה מפורט מי זכאי ותהליך הנפקת התעודה.
למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי ראייה
שירותי ההדרכה השיקומית לעיוורים וללקויי ראיה, הוראה 6 לפרק 6 בתע"ס

ההדרכה השיקומית לעיוורים וללקויי ראייה היא שירות לשיפור תפקודי. ההוראה מפרטת את השרותים הניתנים בשני מישורים: שירות לפרט - המקנה טכניקות המסייעות לאדם העיוור או לקוי הראיה לשפר את תפקודו שנפגע כתוצאה מהירידה בראיה ; שרות למוסדות ולגופים - מתן ייעוץ והדרכה אנשים המטפלים באדם העיוור, מתן ייעוץ בעניני נגישות לארגונים.


למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי ראייה
שירותי שיקום לילדים ולנוער בקהילה בגילאי 0-21, הוראה 16 לפרק 5 בתע"ס

ההוראה מפרטת שרותים תומכים - כגון מתן מטפח, נופשון, פעילויות פנאי וחוגים - הניתנים לילידם ונוער עם נכות, המתגוררים בקהילה.
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתעיכוב התפתחותי
שירותים בקהילה לאנשים עם אוטיזם / הפרעה התפתחותית נרחבת השוהים בביתם, הוראה 3 לפרק 10 בתע"ס

בהוראה מפורטים שרותי הסיוע בהם משתתף משרד הרווחה עבור אנשים עם אוטיזם/PDD השוהים בביתם: מטפח אישי, מעון יום שיקומי, שילוב בליווי סייעת, מועדונית וקייטנה. מטרת השירותים האלה לאפשר את הישארותו של האדם בחיק משפחתו ואת השתלבותו בקהילה ולהקל על המשפחה.
למידע המלא...
סוג לקות: רצף האוטיזם, PDD, אספרגר
קייטנות קיץ, הוראה 9 לפרק 14 בתע"ס

ההוראה באה להסדיר את האפשרות של ילדים ובוגרים עם פיגור שכלי (הגרים בבית) להשתתף בקייטנות, כפי שמתאפשר לאדם רגיל בחברה.
למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
מסגרות שיקומיות משלימות לילדים ונוער עם נכות (גילאי 3-21), הוראה 14 לפרק 5 בתע"ס

ההוראה מסדירה את דרכי העבודה של מסגרות יום שיקומיות בקהילה לילדים עם נכות. הפעילויות מתקיימות בשעות אחה"צ, אחרי שעות הלימודים בבית הספר. בהוראה פירוט על סוגיות כמו יעדי המסגרת, סוגי הפעילות, זמני הפעלה, גודל הקבוצה, כח אדם וכו'.
למידע המלא...
סוג לקות: עיכוב התפתחותי
מסגרות יומיות לילדים עם עיוורון / ליקויי ראייה (גילים 0-6), הוראה 20 לפרק 6 בתע"ס

ההוראה מסדירה את דרכי עבודתן של מסגרות יום בקהילה לילדים עם עיוורון / ליקויי ראיה, בכפוף לחוק מעונות שיקומיים, התש"ס 2001 (נספח א').
למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי ראייה
דף מידע - נגישות בניין ציבורי חדש לאנשים עם מוגבלות ישראל. משרד המשפטים. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תיקון לתקנות התכנון והבניה, העוסק בדרישות להתאמת נגישות בכל מבני הציבור החדשים הנבנים בישראל, כך שיהיו נגישים גם לאנשים עם מגוון סוגי המוגבלות.  התיקון נכנס לתוקף מתחילת אוגוסט 2009 ומחייב כל בניין חדש או תוספת לבניין קיים לעמוד בדרישות הנגישות, כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע למבנים העומדים לרשות הציבור ולהשתמש בהם באופן חופשי שוויוני, עצמאי, מכובד ובטיחותי.


למידע המלא...
בעלות: ישראל. משרד המשפטים. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

סוג לקות: כולם
התאמות בבחינות ללקוי למידה

עיקרון שוויון הזדמנויות בדרכי למידה והיבחנות ללקוי למידה, יוצר התאמות בבחינות ללקוי למידה כגון תוספת זמן, היבחנות באמצעות מחשב, הקראה ו/ או הכתבה, היבחנות פעל-פה, מבחן מותאם, המרת בגרות במתמטיקה למקצוע מדעי אחר והתאמות נוספות. התאמות אלה מאפשרות בדיקת רמת הידע הדרושה במקצוע מסוים, תוך מתן מענה לקשיים על רקע של לקויות למידה, ההתאמות מיועדות לסייע לתלמיד לעקוף רק את הקושי שיוצרת הלקות בהיבחנות עצמה.

ההתאמות בבחינות ניתנות באופן הדרגתי לאורך הרצף החינוכי. והיא ניתנת ב שלוש רמות

רמה 1

התאמות שלא פוגעות במהות הנמדדת בבחינה, ההתאמה לא משפרת השיגי ילדים ללא לקות למידה, אך היא מסייעת לנבחנים בעלי לקות למידה. כגון תוספת זמן, הקראת שאלון וכו'

רמה 2

התאמות שעלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת במבחן, ז"א שינויים בתנאי המבחן ולא בתוכן. כגון הקראה לבוחן נטראלי, הבחנות באמצעות מחשב וכ'

רמה 3

התאמות שמשנות המהות הנמדדת בבחינה, ז"א שינויים בתנאים ובתכנים של במבחן. כגון מבחן מותאם, מבחן בע"פ, המרת מקצוע וכו'


למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי למידה, הפרעת קשב וריכוז, ADHD
הנגשת הסביבה הלימודית לתלמיד עם לקות שמיעה

ע"פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. יש חובת ביצוע הנגשה לכיתות תלמידים עם לקוי שמיעה הלומדים במוסד לחינוך רגיל או מיוחד. משרד החינוך מאשר השתתפות 30,000 ₪ עבור הנגשת הכיתה.

ההנגשה כוללות

1. תקרה אקוסטית ו גופי תאורה

2.החלפת מזגו למזגן שקט

3. מערכת הגברה בכתה (קבוצתית או אישית)

4. אטמת חלונות פנימיים/ פרצות במעטפת

5.דלת עם פסי אטימה

6.פיןי קירות

7.רצפה רכה/ גומיות לרגלי הרהיטים

8.זיגוג כפול / אטימת חלונות חיצוניים (מומלצת בחירת כתה במקום השקט ביותר בבית הספר)

9.פעמון מהבהב (בחצרות)- על פי הירידה בשמיעה ו/ או התפקוד השמעתי

החל מ ינואר 2013: כל תלמיד יהיה זכאי להנגשה כיתה אקוסטית 4 פעמים במהלך שנות חינוך חובה, פעם אחד בכל חטיבה:

בגני ילדים ,בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, תיכון


למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי שמיעה
תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של ‏פעוט עם מוגבלות), תשס"ז-2006‏

לפניכם נוסח התקנות לחוק מעונות יום שיקומיים, התשס"ז-2006‏, בנושא השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), תשס"ח-2008

לפניכם נוסח התקנות לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000.
למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים), תשס"ח-2007

לפניכם תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 העוסקות בהשתתפות קופות החולים במימון הטיפולים. התקנות מפרטות את עלות הטיפולים הקבועים בסל השירותים לפעוט עם מוגבלות, אשר קופת חולים מחויבת לתתם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג) התשס"א-2000

התקנות מגדירות את הכללים המחייבים עובד אשר רוצה לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מהעבודה עקב הריון ולידה של בת זוגו.
למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003

התקנות מפרטות את הכללים להסדרת הנגישות לשירותי התחבורה הציבורית עבור אנשים עם מוגבלויות פיזיות וחושיות.
למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה - 1995

תקנות הסעה בטיחותית מתייחסות לזכותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבל הסעה וליווי למסגרות החינוך. התקנות מתייחסות גם לפעוטות בגילאי שנה עד שלוש הנכללים במסגרת חוק מעונות יום שיקומיים.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (שיעורי הנחה מאגרת רשיון להפעלת מונית, נגישות אוטובוסים ורכב השכרה), התשס"ז- 2007

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות העוסקות בהסדרת נגישות לשירותי התחבורה הציבורית.


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתליקויי ראייהליקויי שמיעה
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970

התקנות מפרטות את התנאים הנדרשים והמידות הנדרשות כדי להבטיח נגישות לאנשים עם נכות פיזית במעליות, מעלונים וחדרי מדרגות בבנייני מגורים; בבניינים ציבוריים; במקומות חנייה של בניינים ציבוריים; במסעדות, בתי עינוג, וחדרי אוכל ציבוריים. כמו כן, התקנות מציינות את הצורך להתקין בבניינים ציבורייים סימני אזהרות ואזעקות לחרשים.
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתליקויי שמיעה
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג - 2003

תקנות התכנון והבניה מפרטות תנאים להתרת עבודה מצומצמת במסגרת חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. התקנות מציגות רשימה של תוספות שהנן בנייה בבניין קיים או ליד בניין קיים, התוספות הללו מוגדרות כ"עבודה מצומצמת" ולכן יכולות לזכות את המבקש בהיתר מיוחד. אחת מן התוספות המעניקות היתר כזה היא ס' 10(2) "ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו".
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
משרד המשפטים : נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

באתר תוכלו למצוא חוקים, תקנות, כללים וצווים הנוגעים לעניינם של אנשים עם מוגבלות בישראל וכן חומר על ארגונים העוסקים בנושא.


לאתר...
בעלות: ישראל. משרד המשפטים

סוג לקות: כולם
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס"א-2001 : הסבר

ההסכם תוקן במרץ 2002 במספר נושאים, בין היתר בנושא האפשרות להוציא חניך ממעון ובנושא הטיפול הרפואי. קטע ההסבר מדגיש את חשיבות התיקון בנושא הטיפול הרפואי ואת משמעותו מבחינת יידוע ההורים בטיפול התרופתי.


למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס"א-2001

כל הורה (או אפוטרופוס) שילדו נכנס למוסד או להוסטל צריך לחתום על "הסכם להחזקת נזקק מפגר במעון". הסכם זה תוקן במרץ 2001, בין היתר בנושא האפשרות להוציא חניך ממעון ובנושא הטיפול הרפואי.
למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
נגישות באינטרנט

פרויקט נגישות לאינטרנט יצא לדרך לפני כשנה ומטרתו לעורר מודעות, לתמוך ולתת כלים מקצועיים על מנת להגביר את הנגישות לאינטרנט לאנשים בעלי מוגבלויות. באתר תוכלו למצוא בין היתר: תקינה ישראלית רשמית והנחיות כיצד להנגיש אתרי אינטרנט, מאגרי מידע רבים מהארץ ומהעולם המסבירים את חשיבותה של הנגישות לרשת, מנחים, מיעצים ומדגימים כיצד להנגיש אתרים, פורום לתקשורת ורשימת מומחים לכל המתענינים והעוסקים בתחום ההנגשה לאינטרנט.


לאתר...
בעלות: נגישות באינטרנט

סוג לקות: כולם
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998.
למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), התשנ"ה - 1995

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - ניכוי עלות מחלות קשות. התקנות כוללות בין היתר את הסעיפים: קביעות מחלות קשות ועלותן, מועדי העברת מידע מקופת חולים למנהל למוסד לביטוח לאומי בדבר מספר חבריה הלוקים בכל אחת מן המחלות הקשות ומועדי הודעות המנהל למוסד לביטוח לאומי, על הסכום הכולל של העלויות בעד השירותים הרפואיים לכלל המבוטחים הללו. תקנות נוספות עוסקות בניכוי התשלום החודשי ובהעברת העלויות לקופות החולים. 


למידע המלא...
סוג לקות: מחלות כרוניות, מערכתיותתסמונות
חוק מידע גנטי, התשס"א - 2000 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק מידע גנטי, התשס"א - 2000.
למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ס - 2000

התקנות עוסקות בניכוי ובתשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי - תשלום לקופת החולים, דרישה לקבלת החזר, החזר למבוטח ומסירת מידע.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים), התשנ"ט - 1998

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים. התקנות מתמקדות בהגדרות, במועד הגשת הדו"ח החצי-שנתי, בצורת הדו"ח, בתוכנו ובהוראת מעבר.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס - 2000

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות. התקנות כוללות את מועד תשלום ההחזר בעד שירותי בריאות למבוטח, את תשלום ההחזר לבית החולים ואת ניכוי ההחזר מדמי ביטוח הבריאות. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה), התשנ"ט - 1998

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה. התקנות מתמקדות בין היתר, במסמך הזכויות והחובות של העמיתים ובבקשת מבוטחים חדשים להצטרף לתכנית.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה - 1995

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים. התקנות עוסקות במפרט טכני בטיחותי להסעת ילדים נכים הנזקקים (ולאלו שאינם נזקקים) לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים.  
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתמוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותינכויות רב תחומיותתסמונות

תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ"ז - 1996

התקנות עוסקות במקום מושבן של ועדות אתיקה ובאזורי הסמכות שלהן, בדרכי מינוי חברי הוועדה, בתקופת הכהונה, בסדרי עבודה של ועדות אתיקה - מועד הדיון בפנייה והחלטת הוועדה, דיון בדלתיים סגורות ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט - 1969 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט - 1969.
למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
חוק שווין ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק שווין ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988.


למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב - 2001 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב - 2001.


למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב - 2001

הסעיפים בתקנות עוסקים בהקצאת חניות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלות, בהקצאת מקומות חניה ע"י המעביד ללא תלות במעמדו של העובד ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם