מקום מיוחד להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, מקום מיוחד, הורים, ילדים, חינוך מיוחד, צרכים מיוחדים, נכות פיזית, ליקויי למידה, הפרעות קשב, ADHD, ליקויי ראייה, ליקויי שמיעה, ליקויי שפה, פיגור, תסמונת, אוטיזם, PDD, אספרגר
חוקים וזכויותחוקים וזכויות
840840
חינוךחינוך
בריאותבריאות
רווחהרווחה
הורות ומשפחההורות ומשפחה
ציודציוד
המעבר לבגרותהמעבר לבגרות
פנאיפנאיהשימוש באתר הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש בתנאים המפורטים להלן


 
 

דף מאגר ראשי > חוקים וזכויות > זכויות והטבות כספיות


נקודות זיכוי והחזרי מס - מס הכנסה
קשר : הבית של המשפחות המיוחדות
תיאור הזכות

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילדים עם צרכים מיוחדים שמנוכה להם מס ממשכורתם. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס. ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחייה.

מי זכאי

ילדים עד גיל 18

1. כל ילד הזכאי לגמלת ילד נכה – זכות זו ניתנת גם לילדים שאמורים להיות זכאים לגמלת ילד נכה, אך לא מקבלים אותה מסיבות שונות, כמו למשל עקב שהייה במוסד או קבלת סיוע אחר כגון גמלת ניידות.

2. ילדים המאובחנים עם:

א. ילד המשותק באחד האיברים בגופו, או שנולד בלי אחד האיברים מגופו או שנכתר איבר מגופו, והמאובחן על ידי נירולוג בהתפתחות הילד.

ב. ילד עיוור המאובחן ע"י רופא עיניים.

ג. ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית המאובחן על ידי נירולוג מהתפתחות הילד.

3. כל ילד שעבר ועדת השמה ושובץ לחינוך המיוחד (גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל , "מסלול 07" תגבור בלימודים בתיכון) – אין חובת הוכחת לימוד בפועל בחינוך המיוחד, כבעבר, אלא רק הצגת פרוטוקול הוועדה והשיבוץ לחינוך המיוחד.

ילדים מעל גיל 18

א. ילדים שעברו ועדת השמה והופנו לחינוך המיוחד לפני הגעתם לגיל 18, עד סיום הלימודים בתיכון.

ב. נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות.

ג. משותק באחד מאבירי גופו, או איבד אחד מאיברי גופו, שהוגדר על ידי נוירולוג.

ד. אדם עיוור

ה. אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שאובחן על ידי ועדת אבחון למוגבלות שכלית התפתחותית.

ו. מי שממלא כל התנאים הבאים:

1. מוגדר כ"נטולי יכולת" ו"סמוך לשולחן ההורים" – הגדרה זו תקפה הן לבוגרים נטולי יכולת המתגוררים בבית ההורים והן לנטולי יכולת המתגוררים בהשמה חוץ ביתית (מוסד, הוסטל, וכו'). על אף המגורים מחוץ לבית, הם עדיין מוכרים כסמוכים לבית הוריהם ולכן יזכו הוריהם.

2. יש לעמוד במבחן הכנסה, אשר הכנסתו החייבת ביחד עם בין ובת זוגו לא עלתה על 268,000 ש"ח או הכנסתו החייבת לא עלתה על 167,000 החל מינואר 2016.

3. במבחן תקרת ההכנסות כלולות גם הכנסות פטורות ממס.

אוכלוסיית היעד
סוג לקות:

נכות פיזית, ליקויי ראייה, ליקויי שמיעה, רצף האוטיזם, PDD, אספרגר, ליקויי למידה, הפרעת קשב וריכוז, ADHD, מחלות כרוניות, מערכתיות, מוגבלות שכלית התפתחותית, עיכוב התפתחותי

גיל:

כל הגילאים

שפה:

עברית

נוהל הגשת בקשה
 • איך ולמי פונים :
 • על ההורים לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור המגורים ולהגיש בקשה לקבלת נקודות זיכוי. 

 • מסמכים נדרשים :
 • 1. טופס 127 - תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת בעברית, ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה. רופא מומחה (רופא התפתחותי/נוירולוג/פסיכיאטר) בלבד צריך למלא תעודה זו.
  2. טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת - על ההורים למלא טופס זה במידה והם שכירים.
  3. אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה.
  4. פרוטוקול ועדת השמה ובה המלצה לשיבוץ בחינוך המיוחד.
  5. אישור על מגורים בהשמה חוץ ביתית.

 • כתובת האתר:
 • http://www.mof.gov.il/taxes/

  חשוב לדעת!


  * הורים לילדים עם לקויות שאינן כלולות ברשימת הזכאים, יכולים לפנות לקבלת החזר מס בגין עיכוב התפתחותי, אשר נגרם לילד כתוצאה מהלקות (כמו למשל במקרה של ילדים עם לקות שמיעה וחירשות שאינם לומדים בחינוך המיוחד). על אף ההנחיות הזהות לכל סניפי מס הכנסה יתכנו סניפים שיאשרו את הבקשה במקרים אלה וסניפים אחרים שידחו את בקשת ההורים אם אינם עונים לקריטריונים המדויקים. 
  *  על אף שתקנות מס הכנסה מגדירות את הזכות עבור "ילדים", הקריטריון לקבלת הזכאות אינו הגיל אלא האם הילד/הבוגר מתגורר בבית הוריו בשל היותו תלוי בהם. עבור העונים לקריטריון זה ניתן להמשיך לקבל את הזכות גם לאחר גיל 18. במקרה זה ההורים צריכים להוסיף בנוסף לאישורים הרגילים, גם אישור שילדם מקבל גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
  * התקרה המוזכרת בנושא תמיכה בבני משפחה נטולי יכולת מתייחסת לתקרת ההכנסה של נטול היכולת בעצמו ולא להכנסה של הוריו. כלומר, אין תקרה לזכאות של ההורים לקבלת שתי נקודות זיכוי עבור ילדם נטול היכולת.
  * הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות (כלומר 4 נקודות זכות).
  * הורים אינם זכאים על פי חוק לקבל החזר מס על טיפולים ומכשור רפואי.
  * הורים גרושים, שמחזיקים במשמורת משותפת, יכולים לחלק את נקודות הזיכוי או להעניקן לאחד מהם על פי החלטתם. כיוון שהזיכוי חל רק על משכורת אחת של אחד ההורים, כדאי לתבוע את ההחזר מהמשכורת הגבוהה יותר.
  * יש לחדש את הזכאות בכל שנה)לעיתים מחדשים אוטומטית). כדאי לחדש את הזכאות כבר בתחילת חודש ינואר ואז לקבל ממס הכנסה אישור, שיאפשר למקום העבודה לחשב את המס החודשי בהתאם לזכאות.
  * כל אדם יכול להגיש את הבקשה למס הכנסה באופן עצמאי. עם זאת, ניתן להגיש את הבקשה גם באמצעות איש מקצוע מומחה בנושא מיסוי (כגון יועץ מס, רואה חשבון) וכן באמצעות חברות פרטיות העוסקות בנושא של החזרי מס. כדאי לקחת בחשבון שהן גובות עמלה מסכום ההחזר בשיעור שבין 17.5% ל25%.
  * משפחות אומנה אינן זכאיות לשתי נקודות הזיכוי שמעניקה פקודת מס הכנסה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, משום שהן מקבלות תשלום עבור גידול הילד. עם זאת, לפי ההנחיות הנהוגות כיום במס הכנסה, התשלומים אותם מקבלת משפחת האמנה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים עבור הטיפול בילד, מהווים "החזר הוצאות ביצור הכנסה מאמנה", ולכן אין המשפחה נדרשת לשלם מס עבור אותם תשלומים.

  זיכוי ממס הכנסה לאפוטרופוס שאינו הורה
  במקרים בהם אח/אחות מונו באפוטרופוס, הם יהיו זכאים לקבל נקודות זיכוי רק במקרה בו הורים הלכו לעולמם או שיוכח שההורים אינם יכולים לטפל באדם עם הצרכים המיוחדים, ולא באופן אוטומטי מעצם האפוטרופסות.

  באדיבות

  אתר כל זכות

  לפרטים נוספים

  מעודכן לתאריך: 13/04/16


  החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי של הורים ואנשי מקצוע לצורך קבלת מידע בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצוינים בתחתית כל פריט.


  האנשים שמאחורי האתר כיתבו אלינו המרכז לטכנולוגיה חינוכית מרכז מידע, הכוונה וייעוץ להורים (ע.ר.) מפת האתר כיתבו אלינו