מקום מיוחד להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, מקום מיוחד, הורים, ילדים, חינוך מיוחד, צרכים מיוחדים, נכות פיזית, ליקויי למידה, הפרעות קשב, ADHD, ליקויי ראייה, ליקויי שמיעה, ליקויי שפה, פיגור, תסמונת, אוטיזם, PDD, אספרגר
חוקים וזכויותחוקים וזכויות
840840
חינוךחינוך
בריאותבריאות
רווחהרווחה
הורות ומשפחההורות ומשפחה
ציודציוד
המעבר לבגרותהמעבר לבגרות
פנאיפנאיהשימוש באתר הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש בתנאים המפורטים להלן


 
 

דף מאגר ראשי > חינוך > שילוב


ועדת שילוב
מחבר: צוות מקום מיוחד : להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים
מקום מיוחד : להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים

ועדת השילוב היא ועדה מקצועית הפועלת מתוקף חוק חינוך המיוחד התשמ"ח – 1988, יישום חוק החינוך המיוחד: השמה, שילוב וערר - חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014. ועדת שילוב היא הגורם המוסמך לקבוע את זכאותו של ילד לקבל תמיכה וסיוע מוגברים במוסד חינוך רגיל במסגרת תכנית השילוב.


תכנית השילוב מיועדת לתמוך בשילובו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים במסגרת הרגילה - בבית הספר או בגן. ועדת השילוב המוסדית אמורה לקבוע האם התלמיד ייכלל בתכנית השילוב, והאם יהיה זכאי לסייעת. היקף הזכאות לסייעת ויתר תחומי התמיכה שיקבל התלמיד, ייקבעו לאחר מכן על ידי צוות בין-מקצועי של המוסד החינוכי.

מידע נוסף ב-חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014  1.2-42 יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר


חזרה למונחון


ביבליוגרפיה
שם : ועדת שילוב
מחבר: צוות מקום מיוחד : להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים,
בעלות: מקום מיוחד : להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים
מקור הפריט: מונחון, 2003 - פרסום מקורי


החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי של הורים ואנשי מקצוע לצורך קבלת מידע בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצוינים בתחתית כל פריט.


האנשים שמאחורי האתר כיתבו אלינו המרכז לטכנולוגיה חינוכית מרכז מידע, הכוונה וייעוץ להורים (ע.ר.) מפת האתר כיתבו אלינו